Våra utbildnigar  

Vi erbjuder er diverse utbildningar inom området Första Hjälpen.

Vi går tex igenom det akuta omhändertagandet vid trauma enligt SXABCDE. Det använder man sig av på en olycksplats från det att man kommer fram och påbörjar hjälparbetet och till dess att räddningspersonalen är på plats och kan ta över omhändertagandet.
Vi lär er innebörden med Livsfarligt läge, andningsproblem, blödningar och sviktande cirkulation. Vi kikar även på problematiken med medvetanderubbningar, prioritering och andra saker som är av värde i väntan på ambulans.

 Vi utbildar er i Hjärt- och Lungräddning och hjärtstartare, samt hur man hjälper en person med luftvägshinder. 

Här går vi igenom anatomi och fysiologi för kroppens syresättning. Vi lär er kontrollera medvetande och andning för att kunna påbörja HLR. Där går vi igenom hur man utför Bröstkompressioner & Inblåsningar. Vi visar även hur en hjärtstartare fungerar och varför den är så viktig.

Stabilt sidoläge och hur man åtgärdar ett luftvägshinder är andra moment som också ingår i kursen. 

 

Förutom att vi utbildar personal i SXABCDE och HLR, så håller vi även utbildningar i:

  • HLR & AED (Hjärt-Lungräddning & hjärtstartare)
  • Barn-HLR och luftvägshinder
  • Brännskador & Kylskador
  • Frakturer & Idrottsskador
  • Allmän brandutbildning

Prismässigt ligger vi oftast betydligt lägre än våra konkurrenter i och med att vi inga lokalkostnader har, utan håller oftast utbildningen hos kunden. Finns behov av kurslokal så ordnar vi självklart det också.

Kontakta oss gärna för mer information!