Galleri

Här kan du se några exempel på olika åtgärder som man kan behöva göra vid en allvarlig händelse.  

HLR, Hjärt & Lungräddning
Stabilt sidoläge
Heimlich, buktryck